Reglement en afspraken sportkampen

Annuleren / onderbreken van de activiteit

 • Art 69: Annuleringsvoorwaarden volgens het reglement inwendig bestuur SportinGenk Park en zwembad Boxbergheide:

Reservaties voor een sportkamp, lessenreeks (i.e. in de tijd afgebakende reeks van
achtereenvolgende lessen) of verjaardagsfeest:

Tijdige annulering’ voor een sportkamp (en/of kidsfun) of lessenreeks indien cumulatief
voldaan is aan volgende voorwaarden =

 • Annulering gebeurt ten laatste op de dag van de start van de activiteit (tot 9 uur ’s
  ochtends);
 • Annulering gebeurt omdat niet kan deelgenomen worden aan de activiteit wegens ziekte
  of medische reden én hiervoor een medisch attest binnen de 5 kalenderdagen aan de
  Infobalie werd bezorgd;
 • Annulering betreft de volledige duur van de activiteit (volledig sportkamp/kidsfun of
  lessenreeks);
 • Annulering gebeurt schriftelijk of via e-mail op sportingenk@genk.be.
  Er kan niet geannuleerd worden voor afzonderlijke dagen van afwezigheid (o.w.v. ziekte of
  medische redenen). Indien de activiteit gestart is, kan geen annulering meer gebeuren.

Een terugbetaling kan dus enkel via een medisch attest.

LEES HIER HET VOLLEDIG REGLEMENT

Wisselen van activiteit

Dienst Sportpromotie is niet verantwoordelijk voor het foutief of dubbel online inschrijven. Hiervoor kan geen terugbetaling gebeuren. Wisselen van activiteit is mogelijk, voor zover er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn.

Gelieve uw vraag voor een wissel te mailen naar: sportingenk@genk.be

Attesten, tegemoetkomingen en kortingen

Fiscale attesten

Alle kinderen t/m 12 jaar die bij ons een sportkamp hebben gevolgd.Dit attest kan u samen met uw belastingaangifte indienen. U hoeft hier niets voor te doen. Als uw kind in een bepaald kalenderjaar één of meerdere sportkampen heeft gevolgd, dan krijgt u het volgend kalenderjaar automatisch een fiscaal attest voor de gevolgde sportkampen. Zodra dit attest beschikbaar is, wordt u hiervan via mail op de hoogte gebracht. Het betrokken attest kan u downloaden via de ouderzone van uw account (bij 'Mijn attesten).

Opgelet: op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen of openstaande facturen worden hier niet op vermeld. Ook worden geen nieuwe attesten gemaakt indien kinderen door andere ouders werden ingeschreven.

Mutualiteiten

Iedereen die een activiteit bij ons heeft gevolgd. Het voordeel is afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. Informeer bij uw ziekenfonds welk voordeel u geniet.

Het attest voor de mutualiteit kan u downloaden via de ouderzone van uw account. U hoeft ons dit attest niet meer te bezorgen en kan dit rechtstreeks bij uw mutualiteit indienen.


Verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut)

Heb jij recht op verhoogde tegemoetkoming? Wij voorzien een korting van 50 % op sportkampen.

Om deze korting te verkrijgen, dien je vooraf (tijdens de openingsuren van de infobalie en ten laatste op vrijdag 15 uur voorafgaand aan een inschrijfmoment!) een klevertje van je mutualiteit te mailen naar sportingenk@genk.be. Het is niet mogelijk om na de boeking/betaling deze korting te verrekenen.

Online Betalen

Na je online inschrijving word je automatisch doorverwezen naar het online betaalplatform. Indien door omstandigheden de betaling niet lukt, vind je de reservatie terug op de ouderpagina in je account en kan je via “meer info”, naar het betalingsplatform om de betaling online af te handelen. Betaling kan met bancontact of kredietkaart.

Let op! Inschrijvingen die niet betaald zijn op het einde van de dag van de inschrijving,worden de volgende werkdag geschrapt.

Verzekering

De verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is bij alle activiteiten inbegrepen in de prijs.

Foto's

Tijdens de activiteiten worden er foto’s gemaakt. Door je in te schrijven neem je hier kennis van en geef je ons toestemming om beeldmateriaal te gebruiken op onze website www.sportingenk.be, onze Facebookpagina of andere publicaties van (uitsluitend) de stad Genk.