Reglement inwendig bestuur

Dit reglement regelt de afspraken om sportaccommodaties van SportinGenk Park en zwembad Boxbergheide te reserveren, huren, gebruiken en er veilig in te kunnen sporten.

Ook afspraken rond gebruik, verzekeringen, aansprakelijkheden, catering en annuleringsvoorwaarden zijn hierin opgenomen.

Dit reglement treedt in werking vanaf 5 april 2023.