Sportnetwerk Genk

De Stedelijke Sportraad wordt binnenkort Sportnetwerk Genk. Een nieuwe naam met een nieuwe aanpak.

Wil jij ook opnieuw deel uitmaken van het Sportnetwerk Genk en ons ambitieus plan? Neem zeker even contact op met de dienst sport via sportnetwerkgenk@genk.be 

SAVE THE DATE
Het 1e netwerkmoment van het Sportnetwerk Genk heeft plaats op 25 maart 2022 van 19.30 tot 22 uur in de Schouwburg van het stadhuis Genk.

Al ruim een halve eeuw treedt de Stedelijke Sportraad op als adviesorgaan voor het sportbeleid in Genk. In dit adviesorgaan zetelen de vertegenwoordigers van sportclubs en specialisten uit het sportveld en wordt dit adviesorgaan georganiseerd vanuit de Dienst Sport en bijgewoond door de schepen van sport.

Maar het sportlandschap is de laatste 50 jaar aanzienlijk veranderd. Verenigingen spelen nog altijd een grote rol, maar daarnaast zijn er veel andere sportaanbieders bijgekomen. Het palet is meer divers. Je hebt de ongebonden sporter, de sportschool, het fitnesscentrum, de klimhal, de bootcampclub, urban sports, en uiteraard alle lokale sportclubs. Die willen we allemaal een stem geven. En daarom is het tijd voor vernieuwing.

Het doel van het nieuwe ‘Sportnetwerk Genk’ is om een dynamisch netwerk uit te bouwen van sportverenigingen, -organisaties, individuele sporters, privé sportaanbieders, sportbeoefenaars maar ook elkeen die sport hoog in het vaandel draagt. De bedoeling is om inspraak heel laagdrempelig te maken en ook heel doelgericht om op die manier mee vorm te geven aan het sportbeleid. We zijn ervan overtuigd dat er op die manier echt impact wordt gecreëerd.

Het Sportnetwerk Genk zal er bovendien op gericht zijn om een sterk netwerk uit te bouwen tussen alle diverse sportpartners en beleidsmakers om van elkaar te leren, samen te werken en elkaar te versterken. Uiteindelijk werken we allen naar eenzelfde doel en dat is Genkenaren te laten starten met sporten en hen vervolgens kwalitatief en ieder op zijn niveau een sportopleiding aan te bieden. We trachten op die manier de talentontwikkeling te maximaliseren, de fitheid, gezondheid en weerbaarheid van Genkenaren te verhogen en zo te bouwen aan sterke mensen en in het bijzonder een sterke Genkse samenleving.

De ambities van het Sportnetwerk Genk, die we graag samen willen bereiken, zijn o.a:

  • -Samenwerking, kennisdeling en zichtbaarheid. Intensieve samenwerking en kennisdeling tussen alle betrokken partijen en duidelijke zichtbaarheid van het gevarieerde beweeg- en sportaanbod leidt tot versterking van de stimulerende, krachtige en positieve sportcultuur en –infrastructuur binnen de stad Genk.
  • Duurzame sportinfrastructuur. Met een sportieve infrastructuur wordt bewegen en sporten in de buitenruimte in Genk optimaal gefaciliteerd en gestimuleerd. Genkenaren worden in de openbare ruimte maximaal uitgedaagd om te bewegen en te sporten.
  • Vitale aanbieder. Genkenaren sporten en bewegen bij vitale, ondernemende en toekomstbestendige sportverenigingen.
  • Inclusief sporten en bewegen. Alle Genkenaren kunnen met plezier sporten en bewegen, niemand uitgezonderd.
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen. Kinderen gaan meer en beter bewegen door versterking van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en een breed aanbod in sport en beweegactiviteiten.

Contact

Infobalie SportinGenk Park

Gebouw
Sporthal
Adres
E. Van Dorenlaan 144, 3600Genk
tel.
089 65 34 50
E-mail
sportingenk@genk.be

Contacteer / volg ons via

Openingsuren

Vandaag

zijn wij open van 10 tot 12.30 uur & 13 tot 16 uur

Morgen

gesloten
Meer openingsuren