Privacyverklaring Sportnetwerk Genk

Datum laatste aanpassing: 07/02/2022

1-Identiteit

Stad Genk heeft verschillende persoonsgegevens nodig in kader van deelname aan het Sportnetwerk Genk.

2-Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • Op de hoogte houden van de activiteiten van het Sportnetwerk en uitnodigen voor het netwerkmoment
 • Uitnodiging voor werkgroepen, indien door de betrokken persoon gekozen werd voor deelname aan deze werkgroepen.
 • Bevragingen over de werking en/of het aanbod van het Sportnetwerk.
 • Verwerking voor beleidsdoelstellingen.

Deze persoonsgegevens omvatten o.a.

 • naam,
 • mailadres,
 • sporttak waarin de betrokkene actief is, sportclub waarbij betrokkene aangesloten is (facultatief),
 • organisatie (professioneel dienstverlener, school) waarbij betrokkene werkzaam is (facultatief),
 • werkgroep waar betrokkene aan meewerkt (facultatief)

3-Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van je toestemming.

4-Rechten van personen m.b.t. hun persoonsgegevens

 • Je kan je gegevens op elk moment inkijken, verbeteren, vragen om ze te verwijderen (tenzij bv. een andersluidende contractuele of wettelijke verplichting) of de verwerking ervan laten beperken.
 • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.

Stuur daarvoor een e-mail naar sportnetwerkgenk@genk.be.

5-Bewaarperiode

Je gegevens worden vernietigd op eigen vraag of bij opheffing van het Sportnetwerk.

6-Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Dit geldt zowel voor de verwerking door ons zelf, andere betrokken stedelijke diensten als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

7-Overmaken aan derden

De gegevens dienen enkel voor het functioneren van het Sportnetwerk Genk en worden niet gedeeld met derden.

8-Functionaris gegevensbescherming

De stad beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris kijkt erop toe de persoonsgegevens bewaard en verwerkt worden volgens de Europese privacyregelgeving. Hier vind je de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming: informatieveiligheid@genk.be of via het algemeen nummer van de stad nl. 289/65 36 00.

9-Meer weten

Voor mee info rond de wijze waarop de stad omgaat met persoonsgegevens en welke u rechten zijn, kan u ook terecht op onze website www.genk.be onder ‘Privacy’.

U heeft ook altijd het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

10-Wijziging privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.

Na elke aanpassing wordt de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.