Vrijwilliger buurtsport

Jouw persoonlijk kwaliteiten

Je bent minsten 18 jaar. Je bent geëngageerd en enthousiast. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent plichtsbewust. Je gaat graag met kinderen om en bent bereid om de leefwereld van de kinderen en jongeren in de wijk te leren kennen. Je hebt affiniteit met de doelgroep.

Wat houdt de functie in?

  • Je begeleidt activiteiten in de verschillende Genkse wijken.
  • Je engageert je voor minimaal 1 kalenderjaar

Studie- , diplomavereisten of ervaring

Geen specifieke studievereisten maar bereid zijn een (interne of externe) opleiding te volgen

Opleiding

De Dienst Sport voorziet de nodige begeleiding en ondersteuning.

Vergoeding

Je wordt vergoed via de vrijwilligersvergoeding. Binnen deze regeling mag je max. € 2549,90 per kalenderjaar verdienen.

Meer algemene info en wetgeving over vrijwilligerswerk kan je vinden op https://vrijwilligerswerk.be/

AANMELDEN