Vrijwilliger (assistent) begeleider hoogtouwenparcours

Jouw persoonlijk kwaliteiten

Je bent minstens 18 jaar (16 jaar voor assistent-begeleider). Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, je bent plichtsbewust en ernstig.

Wat houdt de functie in?

  • Je onthaalt en begeleidt een groep op het hoge touwenparcours
  • Je doet minimum 1 begeleiding per maand (afhankelijk van het aantal aanvragen)
  • Je engageert je voor minimaal 1 kalenderjaren
  • Je hebt een verantwoordelijke functie
  • Je kan je vrijmaken tijdens de week en/of in het weekend

Studie- , diplomavereisten of ervaring

Je hebt affiniteit met en/of ervaring in de klimsport en/of je hebt het brevet rescuer (deze opleiding kan voorzien worden indien een engagement voor begeleiding van minstens 2 jaar)

De Dienst Sport voorziet opleiding, ondersteuning en materiaal. 

Vergoeding

Je wordt vergoed via de vrijwilligersvergoeding. Binnen deze regeling mag je max. € 2549,90 per kalenderjaar verdienen

Meer algemene info en wetgeving over vrijwilligerswerk kan je vinden op https://vrijwilligerswerk.be/

AANMELDEN