Tussenkomst lidgeld via uw mutualiteit

SportinGenk ondersteunt uw tussenkomst bij deelname aan een sportactiviteit.

 

Verschillende mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming indien u deelneemt aan sportactiviteiten. Via een aanvraag kunt u zo eenmaal per jaar een deel van uw lidgeld recupereren.

 

Opgelet: nieuwe werkwijze voor uw mutualiteitsformulieren vanaf 29/10/2018

 

  • Volgende werkwijze geldt voor lessenreeksen van het volwassenenaanbod Start to Move, zwemlessen voor kinderen en volwassenen, sportkampen en sommige seniorenactiviteiten:

    Wat moet u doen? Het attest voor de mutualiteit kan u downloaden via de ouderzone van uw account en dit vanaf de eerste dag van de activiteit. U hoeft ons dit attest niet meer te bezorgen en kan dit rechtstreeks bij uw mutualiteit indienen.

 

  • Volgende werkwijze geldt voor het doorlopend aanbod (uitgezonderd juni en schoolvakanties) van lessen zoals Figuurtraining, Zumba, Aquajoggen en Aquafitness voor senioren en bij aankoop van een beurtenkaart of bij een verzameling van kastickets die aan de voorwaarden voldoen:

    Wat moet u doen? U toont het kasticket of een verzameling van kastickets waarvan het totaal minstens €15 bedraagt en waarop deze lessen zichtbaar zijn aan de Infobalie (Arcade) of aan de receptie van het SportinGenk Zwembad (Balance). Bij een geldig kasticket ontvang je van de medewerker het nodige attest voor de mutualiteit. Dit kan je rechtstreeks bij de mutualiteit indienen. 

 

  • Volgende werkwijze geldt voor het zwemaanbod. Voor iedereen die een zwemabonnement aankoopt of een verzameling heeft van kastickets die voldoen aan de voorwaarden.

    Wat moet u doen? U toont het kasticket of een verzameling van kastickets waarvan het totaal minstens €15 bedraagt en waarop deze sportbeurten zichtbaar zijn aan de receptie van het SportinGenk Zwembad (Balance). Bij een geldig kasticket ontvang je van de medewerker het nodige attest voor de mutualiteit. Dit kan je rechtstreeks bij de mutualiteit indienen.