Tussenkomst lidgeld via uw mutualiteit

SportinGenk ondersteunt uw tussenkomst bij deelname aan een sportactiviteit.
Verschillende mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming indien u deelneemt aan sportactiviteiten. Via een aanvraag kunt u zo eenmaal per jaar een deel van uw lidgeld recupereren.
Opgelet: nieuwe werkwijze voor uw mutualiteitsformulieren vanaf 29/10/2018

Volgende werkwijze geldt voor lessenreeksen en sportkampen die via Kwandoo geboekt worden:

  1. Ga naar de Kwandoo site https://genk.kwandoo.com
  2. Aanmelden met jouw e-mailadres en paswoord.
  3. Op het startscherm rechts onderaan kan je klikken op 'mijn attesten'.
  4. Klik op het gewenste attest en druk dit af. Dit attest kan je ten vroegste opvragen op de laatste dag van de activiteit.
  5. Voeg dit attest toe aan het formulier van uw mutualiteit. Het is niet meer nodig om ons dit attest te bezorgen. Je kan dit rechtstreeks bij de mutualiteit indienen.


 Volgende werkwijze geldt voor het doorlopend sportaanbod en bij aankoop van een beurtenkaart of bij een verzameling van kastickets.

Lessen zoals Figuurtraining, Zumba, Aquajoggen en Aquafitness voor senioren.

Wat moet u doen? U toont het kasticket of een verzameling van kastickets waarvan het totaal minstens €15 bedraagt en waarop deze lessen zichtbaar zijn aan de Infobalie (Arcade) of aan de receptie van het SportinGenk Zwembad (Balance). Bij een geldig kasticket ontvang je van de medewerker het nodige attest voor de mutualiteit. Dit kan je rechtstreeks bij de mutualiteit indienen. 


 

Volgende werkwijze geldt voor het zwemaanbod.

Voor iedereen die een zwemabonnement aankoopt of een verzameling heeft van kastickets die voldoen aan de voorwaarden.

Wat moet u doen? U toont het kasticket of een verzameling van kastickets waarvan het totaal minstens €15 bedraagt en waarop deze sportbeurten zichtbaar zijn aan de receptie van het SportinGenk Zwembad (Balance). Bij een geldig kasticket ontvang je van de medewerker het nodige attest voor de mutualiteit. Dit kan je rechtstreeks bij de mutualiteit indienen.