Subidie Werking en Jeugdsport

Als uw sportvereniging aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals omschreven in het reglement, kan uw vereniging in aanmerking komen voor een subsidie ‘werking sportverenigingen en kwaliteitsvolle jeugdsportwerking’.

Alle erkende sportclubs krijgen deze dossiers per post en per mail toegestuurd. Indien uw vereniging dit niet heeft ontvangen, gelieve even contact op te nemen via subsidie.sportclubs@genk.be.

Hieronder vindt u de benodigde documenten ook terug.

Deel 1 van het subsidiedossier bestaat uit de opgave van de trainers en het trainingsschema. Hiervoor dienen de 3 onderstaande Excelformulieren vóór 1 maart 2019 bij de Dienst Sport bezorgd worden.

Dit kan via één bericht per e-mail (subsidie.sportclubs@genk.be) of het dossier kan ook binnengebracht worden bij SportinGenk Infobalie, Emiel Van Dorenlaan 144, 3600 Genk.

Enkele belangrijke aandachtspunten:

  • Het correct indienen van dit dossier is zeer belangrijk voor het toekennen van de subsidie. Neem hier de tijd voor en vul alles volledig, duidelijk en correct in. Dien het dossier tijdig in.
  • Documenten die te laat toekomen en/of onvolledig zijn worden niet meer aanvaard.
  • Volgens het reglement komen enkel de trainingsuren in aanmerking als de gediplomeerde trainer een volledig seizoen (juli 2018 – juni 2019) lesgeeft. Bovendien gaat het hier enkel om de effectieve trainingsuren, geen wedstrijduren, ook geen sportkampen. Dit gaat dus over de trainingen die op dit moment plaatsvinden en trainers die momenteel (2019) lesgeven.
  • De bewijsstukken die worden opgevraagd bij bepaalde criteria (die voor jouw sportvereniging van toepassing zijn) moeten bij de aanvraag gevoegd worden. Zonder deze bewijsstukken kunnen er geen punten toegekend worden aan de bijhorende criteria.

Deel 2 van het subsidiedossier wordt in maart 2019 aan de sportclubs bezorgd en moet ingediend worden vóór 1 juli 2019.

Indien uw sportvereniging wil genieten van een subsidie ‘werking sportverenigingen en kwaliteitsvolle jeugdsportwerking’ en indien uw sportvereniging aan de voorwaarden voldoet, moet u vóór 1 maart 2019 de 3 Excelformulieren (zie bijlage) bij de Dienst Sport bezorgen. U moet deze 3 documenten (via één bericht per e-mail) verzenden naar: subsidie.sportclubs@genk.be of binnenbrengen bij SportinGenk Infobalie, Emiel Van Dorenlaan 144, 3600 Genk. Documenten die te laat toekomen worden niet meer aanvaard.

IIn de bijlagen kunt u het reglement terugvinden.

Volgens het reglement ‘subsidiëring werking sportverenigingen en kwaliteitsvolle jeugdsportwerking’ komen enkel de trainingsuren in aanmerking als de gediplomeerde trainer een volledig seizoen (juli 2018 – juni 2019) lesgeeft. Bovendien gaat het hier enkel om de effectieve trainingsuren, geen wedstrijduren, ook geen sportkampen. Dit gaat dus over de trainingen die op dit moment plaatsvinden en trainers die momenteel (2019) lesgeven.

In maart 2019 wordt u ook nog een bijkomend document bezorgd dat ons moet bezorgd worden vóór 1 juli 2019. Op basis van alle documenten zal de subsidie voor uw club berekend worden.

Hebt u verder nog vragen of problemen bij het invullen van het document? Dan kunt u contact opnemen met de Dienst Sport via het telefoonnummer 089 65 34 53.

I