Subsidie Sportkadervorming - NIEUW REGLEMENT

Wat is dit?

Deze subsidie kan toegekend worden als tussenkomst in de kosten voor:

  • het volgen van een opleiding van trainers, begeleiders en bestuursleden van sportverenigingen,
  • het organiseren van bijscholingen;
  • homologatiekosten voor buitenlandse sportdiploma's

voor zover deze voldoen aan de voorwaarden gesteld in het subsidiereglement.

Praktisch

De subsidie kan je aanvragen via onderstaande knop, binnen de drie maanden na het behalen van het diploma of attest, vergezeld van de nodige bewijsstukken. 

Voor het volgen van een opleiding of het homologeren van een buitenlands diploma, dient ook een "verklaring verbintenis tussen cursist en sportclub" ingevuld en ondertekend toegevoegd worden aan de aanvraag. Een blanco formulier hiervoor kan je onderaan deze pagina downloaden.

Subsidie sportkadervorming aanvragen