Subsidie Sportevenement

Wat is dit?

Deze subsidie is gericht op ondernemende sportverenigingen die een meerwaarde creëren door het organiseren van bijzondere sportevenementen of sportprojecten op het vlak van jeugdsport, opleiding en begeleiding, sportbeleving, kwaliteit van de begeleiding, fitheid, gezondheid, sociale en maatschappelijke aspecten of voor structurele samenwerkingsverbanden en fusies. Hiervoor moet de sportclub wel voldoen aan enkele voorwaarden (zie subsidiereglement in bijlage).

Praktisch

De subsidie kan je aanvragen bij SportinGenk, tenminste drie maanden voor de start van het evenement, het project, samenwerkingsverband of fusie. Het reglement en aanvraagformulier vind je onderaan in bijlage.

contactpersoon: Eva Siffer