Mapico - Boggle

Boggle : op zoek gaan naar letters op de controleposten.

Iedereen krijgt een kaart met enkel postencirkels (zonder volgnummers). In de linker kolom staan de icoontjes afgebeeld weliswaar zonder letter. Het aantal postencirkels is exact gelijk aan het aantal icoontjes in de linker kolom en is tevens het aantal letters van een woord dat gevormd dient te worden. De woordlengte varieert van 5 tot 10 letters en het te vormen woord is steeds een sport of een voorwerp/term die gebruikt wordt in de sport.

Bij sommige oefeningen staan de posten en komen bijgevolg ook de letters in volgorde.

Bij andere oefeningen worden de posten ad random aangedaan en komen de letters van het woord dus niet in volgorde. Het woord dient samengesteld te worden als een “boggle” of “scrabble”.

Tot slot zijn er ook enkele oefeningen waar er geen icoontjes in de linker kolom te zien zijn. Dit zijn de moeilijkste oefeningen.

De oplossingen kunnen opgevraagd worden aan de infobalie Arcade of aan de receptie van het zwembad.