Mapico - Verbind de stippen

Iedereen krijgt een kaart met postencirkels met volgnummers. In totaal zijn er minimaal 10 tot maximaal 16 cirkels op de kaart (de moeilijkere oefeningen). In functie van de moeilijkheidsgraad tonen sommige kaarten slechts gedeeltelijke icoontjes (zonder getallen). Sommige kaarten tonen geen icoontjes. Iedereen krijgt een scoreblad met een punttekening.

De deelnemers gaan op zoek naar de controleposten. Op de icoontjes in het terrein staat een getal dat tevens voorkomt op het invulblad met de punttekening. Ze verbinden achtereenvolgens de nummers, die voorkomen op de desbetreffende icoontjes, op de punttekening.

Zodra men de punttekening volledig heeft ingetekend, keert men terug naar de startplaats en toont men de punttekening. De begeleider controleert de punttekening. Welke tekening verschijnt er?

De oplossingen kunnen opgevraagd worden aan de infobalie Arcade of aan de receptie van het zwembad.