Beweegbanken

Beweegbanken:

De beweegbank is een alles-in-één-toestel dat op diverse locaties voor een toegevoegde waarde kan zorgen De bank kan polyvalent ingezet worden als rust-, beweeg- en ontmoetingsplaats en is bij uitstek geschikt om elkaar te ontmoeten, samen te bewegen en sociaal en intergenerationeel te sporten. Een beweegbank is een zitbank met diverse oefenstations die simultaan kunnen gebruikt worden. Het toestel maakt een unieke waaier aan lichaamsoefeningen mogelijk en is geschikt voor mensen van verschillende leeftijden en beweegniveaus.

Op volgende locaties in Genk zullen de beweegbanken, de Senior-versies (vijf zitplaatsen, zes oefenstations en 250 oefeningen per bank mogelijk, aangepast aan gebruik door ouderen) komen:

  • Molenvijverpark , bij de outdoor fitness toestellen
  • Porta Vida – Welzijnscampus 11
  • Cosmogolempark
  • De vierde wand – Kerkstraat – Margarethalaan

Interesse om de beweegbank zelf optimaal te gebruiken en/of andere mensen te activeren tot bewegen? Ontdek hoe je zelf een gratis opleiding kan volgen via https://www.ipitup.be/nl/diensten/opleiding-tot-ipitup-trainer-of-ambassadeur.