Tennis

De Genkse tennisclubs begeleiden jaarlijks van april tot juni een lessenreeks tennis voor volwassenen.

Hoe deelnemen:

Heb je meer vragen? Gelieve rechtstreeks met de tennisclub contact op te nemen. Alle praktische afspraken worden verder onderling geregeld. De betaling gebeurt rechtstreeks via de tennisclub.

Deelnemende tennisclubs

Voor wie?

Geïnteresseerden die in het seizoen 2022 voor de eerste maal lid worden bij een Genkse Tennisclub en nooit eerder lid zijn geweest van Tennis Vlaanderen.

Wat kost dit?

De prijs bedraagt € 70,00 inclusief: 

  • verzekering
  • gediplomeerde lesgever
  • gebruik materiaal + huur terreinen

Je hoeft niet meteen bij aanmelding te betalen. De betaling gebeurt later bij de tennisclub.

Hoe werkt het? Formule 8-4-2

8 = 8 uren les, 1 avond per week, 8 weken lang

4 = groepjes van 4

2 = 2 maanden lid

De lessen gaan door, afhankelijk van club tot club, tijdens de maanden april, mei en juni; bij voldoende kandidaten eventueel ook tijdens de zomermaanden.

De lessen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers.

Tennisracket en tennisballen kunnen door de club ter beschikking gesteld worden.