Wegenwerken Emiel Van Dorenlaan

Gepubliceerd op maandag 8 augustus 2022 4 u.

Om het Genks wegennet in goede staat te houden voeren we regelmatig onderhoudswerken uit.

Dat gaan we ook doen in de Emiel Van Dorenlaan, meer bepaald aan het kruispunt met de Herenstraat.

Gedurende deze werken zal de Emiel Van Dorenlaan volledig onderbroken zijn ter hoogte van de Herenstraat.

De Emiel Van Dorenlaan en Herenstraat worden hierdoor tijdelijk doodlopend.

De werken starten op woensdag 10 augustus en zullen twee weken duren.

TIP: Kom met de fiets! Het SportinGenk Park blijft bereikbaar.

Bereikbaarheid met de auto:

Voor het doorgaand verkeer wordt er een grote omleiding voorzien via de Stalenstraat/André Dumontlaan/Weg naar As/Collegelaan.

Plaatselijk verkeer blijft steeds mogelijk; alle sites zijn steeds bereikbaar. De werken situeren zich enkel ter hoogte van het kruispunt met de Herenstraat.

Het SportinGenk-Park blijft bereikbaar vanuit de Stalenstraat/Bergbeemdstraat.

De Zevenbonderstraat/Windekestraat/… blijft bereikbaar vanuit de Collegelaan. Komende vanuit de andere kant is de omleiding te volgen.

We doen er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken.