Nieuwe vzw-wetgeving: belangrijk voor sportclubs!

Gepubliceerd op woensdag 18 oktober 2023 16.48 u.

Wist je dat vóór 1 januari 2024 de statuten van jouw vzw volledig nagezien en aangepast moeten worden? Dit komt doordat er een nieuwe wetgeving is opgenomen is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Je gaat best meteen aan de slag want de aanpassing vraagt toch wat werk:

  • Aanpassen van de statuten
  • Organiseren van een bijzondere Algemene Vergadering om deze goed te keuren
  • Publiceren van de aangepaste statuten in het Belgisch Staatsblad

Voor een vzw of (feitelijke) vereniging gelden er heel wat regels, maar niet iedereen is even goed van op de hoogte van deze regels. Stad Genk is zich bewust dat een aanpassing van de statuten, alsook de inhoud van deze aanpassing niet voor iedereen even goed gekend is. Sommige vzw’s aangesloten bij een koepelorganisatie of federatie, kunnen op deze organisatie rekenen voor ondersteuning op het vlak van vzw administratie en verplichtingen. Niet elke club kan dit echter. Om deze clubs te informeren over de (verplichte) wijziging werd een infosessie georganiseerd op dinsdag 7 november 2023.

Kon je er niet bij zijn? 

Hier vind je de gegeven info terug.