Sporten tijdens Corona

Beste sporter en gebruiker van de sportzaal

Nu het sportseizoen terug van start gaat, zetten we alle afspraken betreffende het gebruik van onze sporthallen op een rijtje. Deze zijn geldig voor het volledige SportinGenk Park maar ook voor alle buitenvelden en buitenhallen waar de verhuur wordt behartigd door Stad Genk, dienst Sport.

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, zijn er enkele specifieke afspraken, gelieve dus alles goed na te lezen en te communiceren naar je trainers. Code geel is momenteel van toepassing en de overheid vraag iedereen nadrukkelijk:

 • Met zo weinig mogelijk mensen samen te sporten
 • Outdoor sporten voorrang te geven op indoor sporten
 • Gedeeld sportmateriaal grondig schoon te maken
 • Geen sportactiviteiten bij te wonen als toeschouwer

De volledige leidraad van Sport Vlaanderen vind je hier: Leidraad Sport en Corona - Sport Vlaanderen

Meer uitleg over de kleurencodes vind je hier: Kleurencodes in de sport - Sport Vlaanderen

Controleer steeds de protocollen van jouw federatie want de maatregelen verschillen binnen de sporttakken: Corona en sportbeoefening - FAQ en protocollen

Afspraken SportinGenk

Iedere sportorganisator dient een corona-draaiboek te hebben en een corona-verantwoordelijke. De coronaverantwoordelijke moet toezien op de toepassing van de geldende maatregelen.

De aanwezige trainer/begeleider moet de gegevens van de deelnemende sporters noteren en aan de coronaverantwoordelijke bezorgen.

De gegevens van de coronaverantwoordelijke en de verschillende trainers/begeleiders moeten vóór de eerste bezetting doorgegeven worden op sportingenksporthal@genk.be.

Iedere gebruiker voorziet zelf een EHBO-koffer.

Aankomst en vertrek accommodatie

De basisafspraak is dat enkel sporters toegelaten zijn in de gebouwen.

Een uitzondering op deze regel geldt voor de privé-zwemlessen, de zwemlessen van de sportdienst en de bondspetters, waar 1 ouder mee naar de kleedkamer mag.

De tribune in gebouw Balance is tot nader bericht gesloten (er worden hier dus ook geen ouders meer toegelaten!) We verwijzen mensen die willen wachten naar het cafetaria van de Arcade.

 • Trainers wachten buiten op hun groep, ouders/begeleiders zetten de sporters buiten af bij de trainer en halen ze ook buiten op
 • Sporters vertrekken onmiddellijk na de training
 • Sporters met ziektesymptomen zoals hoest/ of koorts komen niet sporten en kunnen de toegang tot de indoorinfrastructuur geweigerd worden
 • In alle gebouwen is er een mondmaskerplicht, dus ook in de kleedkamers en in de gangen. Sporters mogen het mondmasker pas afzetten op de sportvloer
 • In alle gebouwen op SportinGenk Park is er een circulatieplan, gelieve de looplijnen te respecteren

Cafetaria

Het cafetaria in gebouw Balance (zwembad) wordt gerenoveerd en is tot nader bericht gesloten.

Het cafetaria in gebouw Arcade is toegankelijk voor publiek en opent de deuren vanaf vrijdag 04/09:

 • Ma/di/do/vr vanaf 16.00 tot het einde van de activiteiten
 • Wo vanaf 13.00 tot het einde van de activiteiten
 • Za/zo tijdens activiteiten

Toezichters sluiten de deuren van de Arcade pas na de laatste activiteit zodat ouders steeds het cafetaria binnen en buiten kunnen.

Registratie is verplicht volgens de maatregelen voor de horeca.

Kleedkamer

Wij laten momenteel het gebruik van douches en kleedkamers toe, maar volgende maatregelen werden uitgevaardigd ter bescherming van onze gebruikers:

 • Probeer het gebruik te beperken en vraag je deelnemers in sportoutift naar de accommodatie te komen en thuis te douchen
 • Gebruikers dienen zelf alle contactpunten (klinken, bankjes, drukknoppen, …) te ontsmetten bij ingebruikname

Hiervoor zal nog materiaal ter beschikking gesteld worden aan de gebruikers, dit wordt besteld

 • Er is een verbod op douchen met zeep en shampoo om de verblijfsperiode in een kleine, vochtige en afgesloten ruimte met meerdere personen te beperken
 • Het aantal gebruikers per kleedkamer en doucheruimte is beperkt. Op iedere deur hangt het maximum aantal gebruikers, gelieve je hier strikt aan te houden
 • Er is geen garantie op een kleedkamer. Indien de bezetting toeneemt, krijgen competitieploegen en grootgebruikers voorrang

We bekijken dit volgens het aantal gefactureerde uren van vorig seizoen.

 Kleedkamer 2 voor de lopers is momenteel nodig om de scholen overdag een kleedkamer te kunnen geven. De 2 voorste kleedkamers van de scheidsrechters worden opengesteld voor de lopers.

Sporthal

 • Toezichters helpen de gebruiker met het materiaal klaar te zetten, de gebruiker ruimt op
 • De sportvloeren zijn enkel toegankelijk met propere en geschikte sportschoenen

Graag hulp vanuit sportpromotie om dit ook aan hun gebruikers duidelijk te communiceren

 • Men mag met 50 personen tegelijk sporten maar het toegelaten aantal sporters (boven de 12 jaar) is beperkt tot 1 op 10m² en tot 1 op 30m² bij contactsporten

Bij twijfel bevraag onze planning

 • 10’ voor het einde van de gereserveerde tijd, dient men de zaal te verlaten. Deze maatregel is er niet enkel om tussen de bezettingen te kunnen ontsmetten maar ook om de gebruikersstroom (aankomende en vertrekkende sporters) te spreiden

Deze regel geldt niet voor wedstrijden/tornooien

 • Gebruikers ontsmetten zelf het gebruikt klein materiaal zoals ballen, stokken, … Toezicht ontsmet het groot materiaal zoals valmatten, volleybalpalen, …

Wedstrijden en evenementen

Het is mogelijk om evenementen en wedstrijden te organiseren. Het blijft echter heel belangrijk om dit in juiste en veilige omstandigheden te doen.

Lees daarom eerst het protocol voor sportevenementen en -wedstrijden!

Om te kunnen inschatten of je geplande wedstrijd of evenement veilig is, heeft de overheid het “COVID Event Risk Model” uitgewerkt. Je kan je eigen scan maken op: Covid Event Risk Model

We vragen voor ieder gepland evenement het resultaat van je scan minstens 30 dagen voorafgaand, zodat we de nodige stappen kunnen ondernemen.

Indien jouw club/organisatie wedstrijden of tornooien organiseert, vragen we deze scan ook éénmalig in te vullen, bezorg ons het resultaat voor je eerste wedstrijd op sportingenksporthal@genk.be.
Toeschouwers zijn beperkt tot 200 voor indoor wedstrijden en evenementen. In onze sporthallen van de Arcade gaan echter soms meerdere evenementen of wedstrijden tegelijk door. Van zodra je meer dan 100 toeschouwers verwacht, dien je contact op te nemen met onze planning. Toeschouwers dragen steeds een mondmasker, in de gangen, op de tribune én buiten naast het veld!
Er geldt een registratieplicht voor toeschouwers cfr bezoekers van de horeca. SportinGenk voorziet hiervoor een QR-code. Deze zal overal uithangen en iedere toeschouwer dient die in te scannen om registratie mogelijk te maken. Clubs die een eigen registratiesysteem hebben (bijv. hockey) mogen dit blijven gebruiken.