Reglement inschrijvingen activiteiten SportinGenk

Betalen

  • Bij online inschrijven:

Na je online inschrijving word je automatisch doorverwezen naar het online betaalplatform.

Indien door omstandigheden de betaling niet lukt, vind je de reservatie terug op de

ouderpagina in je account en kan je via “meer info”, naar het betalingsplatform om de

betaling online af te handelen. Betaling kan met bancontact of kredietkaart.

Let op! Inschrijvingen die niet betaald zijn op het einde van de dag van de inschrijving,

worden de volgende werkdag geschrapt.

  • Bij inschrijving aan de Infobalie:

Aan de Infobalie kan je cash of met bancontact betalen.

 

Annuleren / onderbreken van de activiteit

 Betaalde activiteiten kunnen slechts worden terugbetaald om de volgende redenen:

  • Bij annulatie wegens ziekte of annulatie om medische redenen kan de activiteit

(lessenreeks, sportkamp,…) volledig terugbetaald worden indien dit schriftelijk of per

e-mail gemeld wordt, ten laatste, op de dag van de start van de activiteit (tot 9 uur ’s

ochtends) én indien de annulatie geldt voor de volledige duur van de activiteit.

Hiervoor dient een medisch attest binnen 5 dagen aan de Infobalie bezorgd te worden.

 Opgelet: Er kan niet terugbetaald worden voor afzonderlijke dagen van afwezigheid (o.w.v. ziekte of medische redenen). Indien de activiteit gestart is, kan geen terugbetaling meer gebeuren.

  • Wanneer een activiteit of cursus wordt geschrapt door te weinig deelnemers, krijg je

het volledige inschrijvingsgeld teruggestort. Er kan in de mate van het mogelijke voor

jou een gepast alternatief worden gezocht. Opgelet:

  • Annuleren kan enkel schriftelijk of via e-mail op sportingenk@genk.be.
  • Dienst Sportpromotie is niet verantwoordelijk voor het foutief of dubbel online inschrijven. Hiervoor kan geen terugbetaling gebeuren.
  • Terugbetalingen kunnen enkel via storting gebeuren. Gelieve er rekening mee te houden dat dit niet meteen na de annulatie kan gebeuren.

 

Wisselen van activiteit

 

Wisselen van een activiteit is enkel mogelijk na overleg met de Dienst Sportpromotie en dit

vanaf de woensdag na de eerste inschrijvingsdag.

Let dus goed op bij je online inschrijving!

Er kunnen dus ook geen wisselingen gedaan worden op de eerste inschrijvingsdag volgend op

de online inschrijvingen aan de Infobalie.

Dienst Sportpromotie is niet verantwoordelijk voor het foutief of dubbel online inschrijven. Hiervoor kan geen terugbetaling gebeuren.

TIP: Noteer op voorhand voor welke activiteit je wilt inschrijven, elke activiteit heeft een

eigen code.

 

Attesten, tegemoetkomingen en kortingen

  • Fiscale attesten

Voor wie?

Alle kinderen t/m 12 jaar die bij ons een sportkamp hebben gevolgd.

Wat is uw voordeel?

Dit attest kan u samen met uw belastingaangifte indienen.

Wat moet u doen?

U hoeft hier niets voor te doen. Als uw kind in een bepaald kalenderjaar één of meerdere

sportkampen heeft gevolgd, dan krijgt u het volgend kalenderjaar automatisch een fiscaal

attest voor de gevolgde sportkampen. Zodra dit attest beschikbaar is, wordt u hiervan via mail

op de hoogte gebracht. Het betrokken attest kan u downloaden via de ouderzone van uw

account. Opgelet: op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde

bedragen of openstaande facturen worden hier niet op vermeld. Ook worden geen nieuwe

attesten gemaakt indien kinderen door andere ouders werden ingeschreven.

 

Mutualiteiten

Voor wie?

Iedereen die een activiteit bij ons heeft gevolgd.

Wat is uw voordeel?

Dit is afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. Informeer bij uw

ziekenfonds welk voordeel u geniet.

Wat moet u doen?

U dient het formulier van uw ziekenfonds, met een kleefbriefje én inschrijvingsbewijs van de

activiteit af te geven aan de Infobalie van het SportinGenk Park. U kan het ingevuld en

afgestempelde formulier twee weken later afhalen. Dit formulier kan u dan aan uw

mutualiteit bezorgen.

 

Verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut)

Voor wie?

Genkse gezinnen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds. Als

het ziekenfonds u dit heeft toegekend, eindigt het kleefbriefje van het ziekenfonds op 1.

Wat is uw voordeel?

Gezinnen met het VT-statuut genieten van een korting van 50% op de sportkampen en lessenreeksen. Let wel: dit geldt enkel op de prijs van het sportkamp/lessenreeks, niet voor opvang van SportinGenk.

Wat moet u doen?

Vóór de start van de online inschrijvingen moet u een kleefbriefje op naam van de deelnemer

aan de activiteit van het ziekenfonds binnenbrengen bij de Infobalie van het SportinGenk

Park. Dit dient elk kalenderjaar opnieuw ingediend te worden. Hierna kan je gedurende dat

hele kalenderjaar ook bij online inschrijvingen genieten van de korting.

Opgelet: deze kortingen worden niet met terugwerkende kracht toegekend. Je kan er pas van

genieten nadat je deze klever aan de Infobalie bezorgd hebt.

 

Verzekering

De verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is bij alle activiteiten

inbegrepen in de prijs.

 

Foto's

Tijdens de activiteiten worden er foto’s gemaakt. Door je in te schrijven neem je hier kennis

van en geef je ons toestemming om beeldmateriaal te gebruiken op onze website

www.sportingenk.be, onze Facebookpagina of andere publicaties van (uitsluitend) de stad

Genk.