Multimove voor kinderen

Multimove voor kinderen biedt kinderen tussen 3 en 8 jaar een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en waarbij de sporttak niet noodzakelijk onmiddellijk herkenbaar is.

De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn van cruciaal belang en moeten al op jonge leeftijd geprikkeld worden. Dat gebeurt op een pedagogisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier.

Gevarieerd bewegen heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, de mentale ontwikkeling en algemene gezondheid van je kind.

Multimove wordt in Genk georganiseerd via de school, de kinderopvang of via de turnclub JEM Genk.
 

In het SportinGenk Park (via turnclub JEM)
Meer info via Danny Millen: T 0479 60 31 38

Op woensdag namiddag (start begin september)

 • 14-15 uur: 1ste kleuterklas
 • 15-16 uur: 2de kleuterklas
 • 16-17 uur: 3de kleuterklas

In school De Schom (via turnclub JEM)
Meer info via Danny Millen: T 0479 60 31 38

Op zaterdag voormiddag (start begin september)

 • 09-10 uur: 1ste kleuterklas
 • 10-11 uur: 2de kleuterklas
 • 11-12 uur: 3de kleuterklas

 

Op school via de turnleerkracht:

 Enkel voor kinderen die op deze school ingeschreven zijn
 • 't Schoolke

  Je betaalt enkel de opvangprijs. Start is in de week van 25 september
  • Maandag 15.30 - 16.30 uur - 1ste en 2de kleuterklas
  • Dinsdag 15.30 - 16.30 uur - 3de kleuterklas en 1ste leerjaar
  • Donderdag 15.30 - 16.30 uur - 2de en 3de leerjaar
 • Mickey Mouse De Sleutel

  Je betaalt € 10 voor 10 lessen. De start is voorzien op 2 oktober
  • Dinsdag 15.15 - 16.15 uur - 3de kleuterklas
 

Via de kinderopvang:

Enkel voor kinderen die in deze opvang ingeschreven zijn. Prijs zoals de opvangprijs.

 • Basisschool St.Jozef (via Pardoes)

  Start in de week van 1 oktober
  • Dinsdag 15.30 - 16.30 uur - 1ste t.e.m. 3de leerjaar
  • Donderdag 15.30 - 16.30 uur - 2de en 3de kleuterklas
 • De Apenstaart

  Start in de week van 10 september
  • Donderdag 16.00 - 17.00 uur - 1ste t.e.m. 3de kleuterklas
  • Donderdag 17.00 - 18.00 uur - 1ste t.e.m. 3de leerjaar