Corona-maatregelen tijdens de sportkampen

Beste ouders

De sportkampen kunnen doorgaan volgens de op dit ogenblik geldende coronamaatregelen. We hebben hiervoor heel wat aanpassingen gedaan om een zo veilig mogelijke sportkampenomgeving te garanderen en alle ingeschrevenen de kans te geven om alsnog te kunnen deelnemen.

Door onderstaande richtlijnen te volgen en info te lezen, helpt u ons bij een veilig organisatie.

 • Tot één bubbel behoren maximum 10 kinderen (exclusief hun begeleiders). (Deze indeling gebeurt aan de hand van het soort kamp en de leeftijdsgroepen die hieraan verbonden zijn.)
 • Om bubbels van elkaar te kunnen scheiden werken we met KLEUREN. Elk sportkamp krijgt een kleur. We vragen u om jouw kind onmiddellijk naar de juiste kleur TENT te brengen en op te halen bij de start en het einde van het sportkamp op het plein in het SportinGenk Park.
 • Bekijk in onderstaande tabel de kleurcode van het sportkamp waarvoor jouw kind is ingeschreven (jouw kind krijgt op de eerste dag een kleurarmbandje om)
 • Bekijk in onderstaande tabel ook de zweminfo. Zo weet u wanneer u zwemgerief moet meegeven. Opgelet: er is geen kinderopvang Kids Fun maar alle sportkampen gaan door van 9 tot 16 uur (behalve outdoor kamp +13 jaar: dit gaat door van 9:30 tot 12:30 uur)

Samen met vriendjes en vriendinnetjes? Dit gebeurt ter plaatse op de eerste dag van het sportkamp. Voor sportmix- en kleuterkampen worden op de eerste dag van de sportkampweek de kinderen ingedeeld in groepjes van 10. Deze kunnen niet meer wijzigen. Op de eerste dag vragen we jouw kind bij welke vriendjes ze willen samen zitten. Zeg zeker tegen jouw kind dat hij zijn vriendjes moet vernoemen. Kleuters mag je een briefje meegeven met hun naam en de namen van de vriendjes. Dan proberen we hier zeker rekening mee te houden.

Van dinsdag 6 t.e.m. vrijdag 9 april

Nr Sportkampen Bubbelkleur Zwemmen op: EXTRA INFO
Brengen of ophalen op een externe locatie?
Mondmasker tijdens busvervoer?
S 11 Kleutersport: Paashaas ROOD Dinsdag en donderdag
S 12 Kleutersport: Paashaas ROOD Dinsdag en donderdag
S40 Kleutersport Sint-Martinus school ROOD Geen zwemmen! Brengen en ophalen Sint-Martinusschool, Emiel Van Dorenlaan 145, Genk.
S 13 Sportmix GEEL Maandag, woensdag en vrijdag
S 14 Karate-sportmix i.s.m. Gendai GROEN Donderdag
S 15 Sportmix-karate i.s.m. Gendai GROEN Donderdag
S 16 Turnen-sportmix GROEN Donderdag
S 17 Sportmix-turnen GROEN Donderdag
S 18 Extra Sportmix** BLAUW Dinsdag en vrijdag
S 19 Extra Sportmix** BLAUW Dinsdag en vrijdag
S 20 Voetbal-sportmix i.s.m. Genk VV ZWART Woensdag Brengen naar Genk VV, Kattevenne 6A, Genk.
Ophalen in het SportinGenk Park.
S 21 Voetbal-sportmix i.s.m. Genk VV ZWART Woensdag Brengen naar Genk VV, Kattevenne 6A, Genk.
Ophalen in het SportinGenk Park.
S 22 Adventure* WIT Geen zwemmen Mondmasker meegeven (verplicht tijdens busvervoer)Van maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 april

Nr Sportkampen Bubbelkleur Zwemmen op: EXTRA INFO
Brengen of ophalen op een externe locatie?
Mondmasker tijdens busvervoer?
S 23 Kleutersport op stap met de Paashaas ROOD Dinsdag en donderdag
S 24 Kleutersport op stap met de Paashaas ROOD Dinsdag en donderdag
S 41 Kleutersport Sint-Martinus school ROOD Geen zwemmen! Brengen en ophalen Sint-Martinusschool, Emiel Van Dorenlaan 145, Genk.
S 25 Sportmix GEEL Maandag, woensdag en vrijdag
S 30 Golf-sportmix i.s.m. Golfclub Spiegelven GROEN Dinsdag Brengen naar Golfclub Spiegelven, Wiemesmeerstraat 109, Genk.
Ophalen in het SportinGenk Park.
S 31 Sportmix-golf i.s.m. Golfclub Spiegelven GROEN Dinsdag Brengen naar het SportinGenk Park.
Ophalen in het SportinGenk Park.
S 32 Kinderdans-sportmix GROEN Dinsdag
S 33 Sportmix-dance mix GROEN Dinsdag
S 34 Basketbal-sportmix i.s.m. BBC Cosmo Genk ZWART Donderdag
S 35 Sportmix-basketbal i.s.m. BBC Cosmo Genk ZWART Donderdag
S 36 Jiu-jitsu-sportmix i.s.m. vzw Budo-Kwai Winterslag ZWART Donderdag
S 37 Funkamp 3 dagen*: 12-13- 14 april BLAUW Geen zwemmen Mondmasker meegeven (verplicht tijdens busvervoer)
S 38 Adventure kamp* WIT Geen zwemmen Mondmasker meegeven (verplicht tijdens busvervoer)
S 39 3-Daags outdoorkamp* BLAUW Geen zwemmen Mondmasker meegeven (verplicht tijdens busvervoer)

*Het programma van Adventure, Fun kamp en Outdoor kamp wordt morgen nog gemaild.
**Extra sportmixkamp: kinderen die ingeschreven hadden voor het schaatskamp zijn ingeschreven voor het “extra sportmixkamp”.


Info voor ouders bij het brengen en halen van de sportkampen:

 • Het brengen en afhalen van de kinderen zal buiten gebeuren op de Esplanade tussen 8.45 en 9 uur (brengen) en tussen 16 en 16.15 uur (ophalen) volgens een vooropgesteld circulatieplan.
 • Jouw kind wordt door de monitoren naar de juiste locatie verder gebracht. Kom niet vroeger of later dan deze vooropgestelde uren.
 • Indien je jouw kinderen zowel op een externe locatie als in het SportinGenk Park moet brengen/afhalen: gelieve de kinderen eerst op de externe locatie af te zetten/op te halen en vervolgens in het SportinGenk Park.
 • De verdeling van de kinderen op de Esplanade gebeurt in bubbels per kleur. Bedoeling is dat iedere bubbel bij mekaar blijft en geen contact heeft met de andere bubbel. Draag verplicht een mondmasker als je je kind naar het SportinGenk Park brengt of afhaalt.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • OPGELET bij Kinderopvang Kids Fun: zoals eerder vermeld, wordt er geen kinderopvang voor – en na het kamp georganiseerd. Alle sportkampen gaan door van 9 tot 16 uur.

Over het gebruik van mondmaskers:

 • De kinderen zijn niet verplicht een mondmasker te dragen.
 • De sportmonitoren zijn verplicht een mondmasker te dragen.
 • Mondmaskers zijn voor de ouders verplicht tijdens breng- en ophaalmomenten!
 • Mondmasker tijdens de busrit is verplicht voor de kinderen van het outdoorkamp, funkamp en adventurekamp. Geef hen een mondmasker mee. Dit is niet van toepassing voor de kinderen van het golfkamp en het voetbalkamp.

Enkele maatregelen tijdens de sportkampen:

 • De kinderen worden gedurende het sportkamp (ganse week) in één bubbel gehouden, er is geen contact met kinderen uit een andere bubbel.
 • De sportactiviteiten zullen zo veel mogelijk buiten doorgaan. Elke bubbel heeft dagelijks zijn afgebakende indoor sportterreinen en toegewezen buitenlocaties, zodat bubbels niet in contact komen met elkaar.
 • Eet- en speelmomenten tijdens de middagpauze zullen gescheiden blijven, volgens het principe van de bubbels.
 • Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. We zorgen voor voldoende rustmomenten in het programma.
 • Er zullen geen toonmomenten zijn.

Wie mag deelnemen:

 • Enkel kinderen tot en met 12 jaar mogen deelnemen. Kinderen die 13 jaar of ouder zijn, kunnen enkel deelnemen aan het outdoor kamp.
 • Was je ziek vóór de start (min 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dit geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, enz.
 • Indien we vermoeden hebben van ziekte of bij zichtbare vermoeidheid kan koorts gemeten worden en worden ouders gecontacteerd. Indien jouw kind symptomen heeft zoals hoesten, verkoudheid, koorts e.a. mag het niet meer deelnemen aan het sportkamp.
 • Behoort jouw kind tot een risicogroep? Dan mag hij/zij meedoen aan het sportkamp als hij/zij toestemming heeft van de ouders/voogd of mits toestemming van de huisarts. De ouders blijven verantwoordelijk voor deze keuze.

Hygiënemaatregelen:

 • Monitoren en kinderen moeten vaak hun handen wassen met zeep en water of ontsmetten met handgel m.n. bij aanvang en einde sportkamp, voor- en na de maaltijd en voor- en na elk toiletbezoek.
 • Dienst Sport voorziet voldoende ontsmettingsmateriaal en extra handenwasgelegenheid. De lokalen worden voortdurend verlucht en zijn voldoende groot voor het aantal kinderen. De verschillende sport- en andere ruimtes worden dagelijks gepoetst.
 • Materialen worden ontsmet.

Praktische informatie:
·Kleed je kinderen sportief (short of trainingsbroek, sportschoeisel), bij koude dagen warm genoeg en bij regenweer voorzie hen van een regenjas.
·Geef zwemgerief mee op de dag zoals aangegeven op bovenstaande tabel (zwembroek/badpak en een handdoek)
·Voorzie dagelijks een lunchpakket en voldoende water en 2x koekje of fruit (voor pauze tijdens de voormiddag en namiddag)

Hebt u verder nog vragen: u kan ons dagelijks bereiken op 089/65 34 50 van 9 tot 18.00 uur of via sportingenk@genk.be

Sportieve groeten
SportinGenk