Genk gaat rubberkorrels in kunstgraspleinen vervangen

In Genk zijn er momenteel vijf voetbalterreinen in kunstgras, één overdekt en vier openluchtvelden, aangelegd met de klassieke rubberinfill. Het SportinGenk Park zelf heeft er één, de overige zijn van drie Genkse voetbalclubs, KRC Genk en twee provinciale clubs, Genk VV en Bregel Sport. In nauw overleg met de provinciale clubs heeft het stadsbestuur besloten de nodige middelen vrij te maken om de rubberinfill op korte termijn te vervangen. Op basis van het advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dat positief is voor het gebruik van deze velden, worden ze in tussentijd nog verder bespeeld.

 

“In Genk beoefenen wekelijks vele jonge en minder jonge voetballers /-sters hun geliefde sport. Het is belangrijk dat ze dat kunnen blijven doen, zo aangenaam én veilig mogelijk. De afgelopen dagen namen we kennis van het recente onderzoek dat wijst op mogelijke gezondheidsrisico’s verbonden aan spelen op kunstgras met rubberinfill. We nemen we dat ernstig”, laat Genks schepen van Sport Ali Çaglar weten. “Als stad Genk beschikken we zelf over één kunstgrasterrein op ons SportinGenk Park. Dit is een tiental jaar geleden aangelegd in samenwerking met de Voetbalbond. Dit veld gaan we op korte termijn renoveren, waarbij gekozen zal worden voor andere infill.”

Wat met de drie Genkse clubs die trainen en/of spelen op kunstgras? De aanleg van zo’n terrein is vanzelfsprekend een hele investering. De vervanging van de rubberinfill door een ander materiaal betekent een serieuze extra kost. “Via ons subsidiereglement voor sportinfrastructuur hebben we de afgelopen jaren de aanleg van de terreinen bij de provinciale clubs gesteund. Als schepencollege hebben we dan ook de beslissing genomen om voor elk van de twee, Genk VV en Bregel Sport, een éénmalige bijkomende subsidie vrij te maken voor de effectieve kost, zodat zij op korte termijn de rubberinfill kunnen vervangen. Tot slot gaan we het subsidiereglement aanpassen zodat we bij eventuele toekomstige aanvragen voor kunstgrasvelden de strengere normering volgen wat betreft de infill.” KRC Genk, dat twee trainingsvelden met kunstgras heeft, deelt de visie van het stadsbestuur en zal ook op korte termijn naar een vervanging van de infill gaan. 

Tot slot dringt het stadsbestuur bij het Vlaamse niveau aan op bijkomende klaarheid. Er moet ook naar het Europese niveau gekeken worden voor een eventuele bijsturing van de normering.

 

 

Meer info

 

Johan Schepers, directeur sport

T 089 65 34 10 - Johan.schepers@genk.be


Schepen Ali Çaglar, bevoegd voor sport

T 0476 69 90 02 - Ali.caglar@genk.be