Sportraad

logo sportraad - nieuw

ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD GENK

Als sportvereniging kan je toetreden tot de Algemene Vergadering van de Sportraad of erkend worden als sportvereniging door de stad Genk. Sinds 2014 zijn deze erkenningscriteria gelijkgesteld en moet er slechts één aanvraag gebeuren.

 

Wat moet een sportvereniging hiervoor doen?

 

 • onderstaande aansluitingsformulier invullen en bezorgen aan de Dienst Sport;
 • aanvraag tot aansluiting bij de sportraad/erkenning door de stad Genk wordt behandeld op de eerstvolgende raad van bestuur van de sportraad, die maandelijks plaatsvindt;
 • na goedkeuring van de aanvraag is de sportvereniging ‘voorlopig aanvaard’
 • na bekrachtiging van de ‘voorlopige aanvaarding’ op de eerstvolgende; Algemene Vergadering (eenmaal per jaar) van de sportraad is de nieuwe sportvereniging ‘definitief aanvaard’.

 

Wat zijn de erkenningscriteria voor een sportvereniging om te kunnen aan te sluiten bij de Stedelijke Sportraad Genk of erkend te worden bij het stadsbestuur van Genk?

 

 • de sportvereniging is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als primaire doelstelling sport te beoefenen en sportactiviteiten te organiseren waarbij de fysieke inspanning centraal staat;
 • een sportvereniging zijn die hoofdzakelijk werkt met vrijwilligers;
 • haar zetel en werking hebben op het grondgebied van Genk;
 • minimum een volledig sportseizoen werking kunnen aantonen.

   

  ! Erkenning als sportvereniging door het stadsbestuur is een algemene basisvoorwaarde om voor een stedelijke subsidiëring in aanmerking te komen.

   

  Wil je als sportvereniging aansluiten bij de sportraad?

  Vul dan nu het aansluitingsformulier in en mail het naar sportraad@genk.be

   

   

  RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD GENK

  De algemene vergadering van de stedelijke sportraad heeft uit haar leden een nieuwe, 26-koppige, raad van bestuur gekozen. Deze raad van bestuur heeft tijdens haar eerste vergadering een voorzitter en ondervoorzitter gekozen. Bieghs Jean werd verkozen tot nieuwe voorzitter. De ondervoorzitter is nog steeds Vanhove Ludo. Hendriks René krijgt de titel ere-voorzitter.

  De volledige samenstelling van de sportraad kan u hier raadplegen.

   

  Lees hier het Huishoudelijk reglement.

   

   

   

  Secretariaat
  Dienst Sport - E. Van Dorenlaan 144 - 3600 Genk
  T 089 65 34 21

  sportraad@genk.be