Sporten met diabetes

Diabetesproject

Anno 2017 wordt 1 op 20 mensen geconfronteerd met diabetes en het aantal diabetespatiënten groeit nog steeds. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een aangepast voedings- en bewegingspatroon in vele gevallen het medicatiegebruik doet verminderen.

 

Om dit probleem aan te pakken organiseert de Dienst Sportpromotie samen met de Vlaamse diabetesvereniging een 10 weken durende cursus. Deze cursus bestaat uit 10 bewegingslessen van 1 uur, telkens gevolgd door een gezondheidsluik van 1 uur.

 

Er wordt een gratis infomoment voorzien in het SportinGenk Park op dinsdag 21 februari van 10u00 - 10u30.

 

BLIJ(F) IN BEWEGING voor personen met diabetes

De effecten van sport en bewegen op diabetes kunnen als volgt worden samengevat:

· lagere bloedglucosewaarden tijdens/na inspanning

· lagere basale en postprandiale insulineconcentraties

· verbeterde insulinegevoeligheid

· verbeterd lipidenprofiel

· verlaging van licht tot matig verhoogde tensie

· toename van energieverbruik

· verbetering van cardiovasculaire conditie

· toegenomen kracht en souplesse

· verbeterd fitheidsgevoel

· verbetering algemeen welbevinden.

 

Wat?

10 bewegingslessen van 1 uur, telkens gevolgd door een gezondheidsluik van 1 uur. 

Het gezondheidsluik wordt onderverdeeld in een medisch luik, een voedingsluik, een bewegingsluik en een luik ter motivatie tot een gezonde levensstijl.

 

Waar?

SportinGenk Park

 

Wanneer?

Gedurende 10 weken telkens op dinsdag

10.00 - 12.15 uur

 

Startdatum?

Dinsdag 14 maart 2017.

 

Prijs?

€ 35 (inschrijven kan telefonisch, via mail of in het SportinGenk Park)

 

Info? 

Dienst Sportpromotie, Emiel Van Dorenlaan 144, 3600 Genk

T 089 65 34 50 - sportingenk@genk.be